Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Какво е лихва? Видове лихва и значимостта им за инвеститорите

Какво е лихва? Видове лихва и значимостта им за инвеститорите

Какво е лихва? Видове лихва и значимостта им за инвеститорите
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2022-11-12 19:55:22 от Мирослав Трифонов

доходностинвестициипасивни приходи

Лихвеният процент е от ключово значение както за използващите кредитни продукти, тъй като определя оскъпяването на кредита и до голяма степен дали същият е изгоден за кредитополучателя, така и за инвеститорите, при които лихвата е сред основните показатели за печалбата им. При инвестиране в активи, които генерират лихва, инвеститорът печели от лихвата, а след това и от лихвата върху лихвата при т.нар. сложна лихва. Това прави изчисляването на евентуални печалби и взимането на инвестиционни решения по-сложно и изискващо повече познания по темата, но стратегията е по-печеливша.

 

История и произход на лихвата

Историческите данни за произход и зараждане на лихвата ни връщат към 1700 година пр.н.е. Историческите извори сочат кодекса на Хамурапи, владетелят на Вавилония, като първия писмен източник, говорещ за ангажирането на ресурси с цел постигане на възвръщаемост, тоест за лихва. В кодекса, съхраняващ се днес в Лувъра в Париж, се използва не само думата лихва, но и се споменава конкретен лихвен процент за онзи период.

 

Какво е лихва?

Лихвата е цената на кредита, ако визираме заемането на средства и кредитните продукти, или печалбата при инвестиции, ако визираме инвестирането на средства. Размерът на дължимата лихва, когато говорим за дълг, или платена на инвеститор, когато визираме инвестиции, се изчислява като процент от салдото по кредита или салдото по депозита (инвестицията).

 

Видове лихва

Съществуват няколко основни видове лихва, които следва да са известни на интересуващите се както от инвестиции, така и от заемане на средства.

 

Проста лихва

Простата лихва е много по-лесна за изчисляване и инвеститорите, както и използващите кредитни продукти, по-умело съумяват да се ориентират в това какво ще им струва кредитът или каква печалба ще им донесе инвестицията. Лихвеният процент е предварително известен, а простата лихва се изчислява по формулата P x R x T, където Р е главницата или първоначалната сума пари, R е лихвеният процент, а Т е времето – от английската дума time, тоест продължителност на заема или инвестиционен период. Простата лихва улеснява инвеститорите и използващите кредитни продукти в изчисленията и им помага с висока точност сами да пресметнат оскъпяването, тоест цената на кредита, или средствата, които ще получат от своята инвестиция, без да са им нужни съществени познания в областта.

 

Сложна лихва

Макар да се изчислява несравнимо по-сложно и да изисква повече познания от страна на инвеститора по темата, сложната лихва е по-удачният избор, когато говорим за дългосрочни инвестиции. Опитните инвеститори, чиито поглед е насочен в дългосрочен план, не разчитат на простата лихва, за да увеличат състоянието си, а залагат на силата и предимствата на сложната лихва. Ефектът на сложната лихва кореспондира и с времевия период на инвестицията. Колкото по-дългосрочна е инвестицията, толкова по-печеливша е тя при сложната лихва.

Основна формула, която може да използват инвеститорите, за да се информират за евентуалната печалба от инвестицията си за период от N години, е A = P(1 + r/n) (nt), където А е цялата натрупана доходност, тоест вложената сума плюс печалбата от вложението, P е само първоначално вложената сума, r е лихвеният процент за година, n сочи колко пъти в рамките на годината се начислява лихвата, а t е времето, тоест колко години е инвестицията.

 

Какви са предимствата на сложната лихва?

Ако разглеждаме простата и сложната лихва при инвестиция за година, вероятно няма да видим съществена разлика в доходността. При дългосрочни инвестиции обаче сложната лихва е значително по-доходна от простата. Ето защо, макар да е по-трудна за изчисляване и разбиране, сложната лихва е по-подходяща за дългосрочни инвестиции.

Предимствата на сложната лихва са:

  • Ключовото, което определя печалбата и доходността при сложната лихва, че се получават лихвени плащания не само върху първоначалната главница, но и върху лихвите, получени за предишни периоди. Така инвеститорите печелят повече и доходността нараства.
  • Позволява лавинообразно увеличаване на средствата и капитала.
  • Подходяща за дългосрочни инвестиции.

 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти