Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

PAMM (ПАММ) сметки за Форекс инвестиции

Научете повече за инвестирането в РАММ

Оценете: PAMM сметки

Как работят Форекс ПАММ (PАММ) акаунтите

Интересувате се от търгуване на чуждестранните валутни пазари, но нямате времето или знанията за форекс търговия? Форекс ПАММ (от англ. PАММ) акаунтите могат да са добър вариант за вас.

 

Какво е ПАММ акаунт?

Процентен модул за управление разпределението на паричните средства или ПАММ, е вид форекс инвестиция при която парите се поставят в специална сметка за управление от професионален търговец. Един инвеститор разпределя парите си в желана пропорция към квалифицирани трейдъри/мениджъри по свой избор. Тези трейдъри/мениджъри може да управляват множество акаунти за форекс търговия, използвайки собствен капитал и обединени пари с целта да генерират печалби.

Една от компаниите, които предлагат РАММ сметки е InstaForex. Имайте на предвид, че не можете да ползвате бонусите си за инвестиране в РАММ системата.

[OPERATORS]

За да демонстрираме ПАММ акаунтите, нека разгледаме един пример:

Участниците в РАММ акаунта:

Форекс брокер/ форекс брокерска фирма
Трейдър(и)/мениджъри
Инвеститори
 

Инвеститорите, да ги наречен Питър, Пол и Фил, искат да печелят от форекс търговия, но или нямат времето да се посветят на търгуване, или нямат достатъчно знания за форекс търговия. Тук идват професионалните мениджъри, които ще наречем Маркъс и Матю, които имат опит в търгуване и управление на парите на други хора, заедно със собствения си търговски капитал. Форекс брокерската фирма назначава Маркъс и Матю като мениджъри за управление на парите на други инвеститори. Инвеститорите Питър, Пол и Фил също подписват договор с ограничено пълномощно. Основната част на подписания договор е, че инвеститорите се съгласяват да поемат риска за форекс търговията, като дават капитала си на избрания от тях мениджър, който ще използва обединените пари за форекс търговия, според собствените си търговски стил и стратегия. Договорът също установява каква сума (или какъв процент) ще таксува мениджъра за услугите си.

Нека приемем, че всички трима инвеститори са избрали Маркъс за мениджър на общите им пари за форекс търговия и Маркъс взима 10% от приходите. Що се отнася до процентно допринасяне за общия обединен ПАММ фонд от 15 000, всеки инвеститор има следния дял:

 

Пол = 4 000 / 15 000 = 26,67% и подобно:

Питър = 23,33%

Фил = 16,67%

Маркъс = 33,33%

(Общата сума на всички дялове в тръста винаги трябва да остане 1 или 100%.)

Да предположим, че изминава един месец и Маркъс успява да направи 30% приходи от тръста си, който сега е на стойност 19 500 (15 000 + 30% приходи или 4 500).

Той взима 10% такса върху приходите или 450. Останалата част от приходите от 4 050 е разпределена между всички инвеститори, въз основа на това какъв процент имат в общия тръст:

Пол = 4 050 * 26,67% = 1 080

Питър = 4 050 * 23,33% = 945

Фил = 4 050 * 16,67% = 675

Маркъс = 4 050 * 33,33% = 1 350

Общо = 19 050

Да приемем, че поради отличното представяне от 30% приходи, всички трима инвеститори решават да продължат с Маркъс за още един период. Пол и Питър инвестират първоначалните средства плюс приходите, докато Фил взима приходите, оставяйки само първоначалната си инвестиция от 2 500. Питър също насочва един свой приятел, Пайк, да се присъедини към тръста и Пайк внася 2 625. Друг нов инвеститор, Пам, също се включва и избира Маркъс за мениджър на нейните 1 000. Общият търговски тръст за Маркъс сега е 22 000.

Процентен дял за всеки инвеститор:

Пол = 5 080/22 000 = 23,09%

Питър = 20,20%

Фил = 11,36%

Маркъс = 28,86 %

Пийк = 11,93%

Пам = 4,55%

Маркъс изкарва 15% приходи по време на този срок (15% * 22 000 = 3 300) и взима своите 10% (330). Оставащият приход от 2 970 ще е наличен за всеки индивидуален инвеститор, според съответния му дял:

 

Пол = 23,09% * 2 970 = 685,80

Питър = 660,08

Фил = 337,50

Маркъс = 857,25

Пайк = 354,38

Пам = 135

Общо пари във фонда = 24 970

Нека приемем, че всички инвеститори продължават с горните инвестиции за още един месец с Маркъс, който, за нещастие, губи 20%. Това означава, че няма 10% от приходите за Маркъс и всеки инвеститор ще изгуби 20% от инвестирания дял, което намалява обединените пари с 4 994 и сега те са 19 976.

Пол = 5 765,8 - 20% = 4 612,64

Питър = 4 036,06

Фил = 2 270

Маркъс = 5 765,80

Пайк = 2 383,50

Пам = 908

Общо ПАММ фонд за Маркъс = 19 976

В края на всеки период инвеститорът може да избере да продължи с този мениджър, да се премести напълно или частично към друг мениджър или да изтегли капитала си.

 

Ролята на форекс брокера е да:

Предостави сигурна и надеждна платформа, която позволява на мениджърите и инвеститорите да поддържат взаимоотношения.
Улесни търговските дейности за мениджърите в границите на позволените регулации.
Улесни поддържането на акаунта, депозитите, тегленето и свързаните дейности.
Освен обикновената търговска бизнес платформа, да предостави прозрачно ревю, обратна връзка, рейтинг и свързаните механизми, за да могат инвеститорите и мениджърите да избират и да поддържат взаимоотношения.
 

Как инвеститорите избират мениджъри?

Брокерските фирми предлагат множество възможности на инвеститорите да направят информиран избор, включително детайлни автобиографии, квалификации, минало представяне що се отнася до възвръщаемост, сума управляване пари, брой свързани инвеститори, положителни/отрицателни мнения и т.н. за техните трейдъри/мениджъри. В допълнение има и външни рейтингови системи.

 

Някои неща, които е добре да помните:

Инвеститори

Обикновено инвеститорите не могат да избират форекс търговски активи, освен тези, предложени от мениджъра.
Те носят риска да загубят капитала си, поради търговските дейности на мениджъра, но имат потенциал за възвръщаемост, ако мениджърът се представи добре.
 

Мениджъри

Имат достъп до пари само в собствения си тръст. Не могат да взимат пари от търговските акаунти на инвеститорите си. Например Пол може да има общо 9 000 във форекс търговския си акаунт, но след като е инвестирал само 4 000 в тръста на Маркъс, Маркъс не може да търгува с повече средства от тези 4 000.
Могат да поставят критерии за минимална и максимална сума за инвеститори.
Могат да приемат или отхвърлят нови инвеститори по свое усмотрение.
 

Заключение

ПАММ акаунтите са прост безпроблемен метод за всеки отделен човек да избере мениджърите на средствата си за форекс търговия. С тези акаунти инвеститорите получават приходи с минимално участие. Но ПАММ акаунтите носят риска от загуба на капитал, въз основа на представянето на мениджъра. След като решат какъв е желаният им потенциал за печалба и избягване на риска, инвеститорите трябва да положат дължимото усърдие при избиране на брокер и мениджър за ПАММ акаунта им.

 

Една от компаниите, които предлагат РАММ сметки е InstaForex. Имайте на предвид, че не можете да ползвате бонусите си за инвестиране в РАММ системата.

[OPERATORS]

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти