Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

БЪРЗИ КРЕДИТИ - ревю на най-изгодните оферти

Научете най-добрите компании за бързи кредити

Ferratum - бързи заеми на индивиди и малки фирми

Ferratum - бързи заеми на индивиди и малки фирми

Ferratum България е част от финландска група за мобилни банкови услуги, потребителски кредити и финансови продукти за малкия и средния бизнес. Те са първата компания в България, която започна да отпуска заеми по интернет.

www.ferratum.bg

0
Profi Credit - бързи потребителски заеми

Profi Credit - бързи потребителски заеми

Компанията е част от група оперираща в 5 страни на два континента. В България имат 59 офиса и над 600 кредитни експерти, което ги прави една от най-развитите платформи за бързи заеми.

www.proficredit.bg

0
Vivus.bg: бързи заеми, първият е безлихвен

Vivus.bg: бързи заеми, първият е безлихвен

Една от най-популярните компания в България има специална промоция за нови клиенти. Първият заем при тях е без лихва и без никаква такса - връщате точно колкото сте взели.

www.vivus.bg

3
Оценете: Бързи кредити
Оценка: 4.5 от 2 гласа

Много хора предпочитат бързите кредити, когато имат спешна нужда от пари и няма откъде другаде да си ги набавят. Но всеки потребител трябва да знае няколко неща.

Някои от специфичните термини, когато става въпрос за бързи кредити, са:

Период на револвиране. Това е фиксиран период от време, за който е отпуснат вашия кредит. При неговото изтичане трябва да погасите сумата на кредита. Всеки такъв период е равен на предишния, освен ако предварително уговорените условия не са различни.

Револвираща лихва. Това е лихва, която е с фиксиран процент и се дължи за всеки период на револвиране. Тя се начислява за всеки такъв период върху непогасените суми от главницата на предоставения кредит.

Гратисен период. Това е период от време, започващ от датата, когато усвоите сумата на кредита. През този срок можете да върнете сумата на кредита, без за него да се дължи лихва.

За да кандидатствате за бърз кредит, трябва да подадете заявление, в което да посочите своите лични данни и методи за връзка, както и каква сума желаете да изтеглите, за какъв срок, при какви условия ще го ползвате и как искате да го получите. След това вашата кредитоспособност се оценява, като се използва наличната информация в определени бази данни и предоставената от вас. Ако бъдете одобрени, кредитната фирма ще се свърже с вас.

Можете да получите сумата по своя бърз кредит чрез посочена от вас банкова сметка; в брой в офис на фирмата или чрез директен превод.

Когато погасявате сумата по кредита, било то напълно или частично, трябва да заплатите непогасената досега главница по сумата, заедно с лихвите, които не са били платени към датата, в която извършвате плащането. Можете да заплатите в брой или по банков път.

Фирмите за бързи кредити могат да променят условията по предоставяните видове кредити и да предоставят гратисни периоди или отстъпки по свое усмотрение. Вие можете отново да кандидатствате за кредит, преди да сте погасили вече поръчаните.

Във всеки договор за бърз кредит се посочват общите условия, специфичните условия и годишния процент на разходите.

Ако възникнат обстоятелства, които не биха ви позволили да извършите плащанията навреме, важно е да уведомите кредитната фирма за тези събития.

Можете да погасите кредита изцяло или частично преди определения срок, като в този случай понякога ви се полагат намаления на лихвата и разходите по кредита.

Договорът за кредит се прекратява преди определения срок при взаимно писмено съгласие на двете страни; в случай на смърт, обявяване на несъстоятелност или ликвидация; в случай на неизпълнение на задълженията по договора; в случай на автоматична предсрочна изискуемост или при неусвояване на сумата по кредита в определения срок.

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти