Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Какво е Liquidity mining?

Какво е Liquidity mining?

Какво е Liquidity mining?
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2023-05-18 13:03:43 от Мирослав Трифонов

криптовалутистейкингпасивни приходи

Потребителите в света на криптовалутите са имали две възможности за притежаваните от тях крипто активи – да търгуват с тях или да ги съхраняват (в хардуерни портфейли или борси), преди да се появи децентрализираното финансиране. Ситуацията се променя чувствително с появата на DeFi, позволяващо на потребителите да печелят пасивен доход, като разположат своите активи като ликвидност на децентрализирани борси и ликвидни пулове. Борсите се нуждаят от тази ликвидност, за да функционират успешно, тъй като без ликвидност е невъзможно обслужването на търговците, желаещи да заменят тоукени. Така се заражда Liquidity mining (добив на ликвидност).

 

Какво е ликвидност?

Терминът описва лекотата, с която може да бъде заменен един актив с друг. В света на крипто по-високата ликвидност позволява по-бързата и лесна замяна на крипто активи, а по-ниската ликвидност – съответно се свързва с по-бавна замяна. Наличността на активи улеснява изпълнението на поръчките към продавачи и купувачи и улеснява потребителите. Ликвидността е от ключово значение за тях.

 

Какво е Liquidity mining? Какво е предоставяне на ликвидност?

DeFi предостави на потребителите нова възможност за пасивен доход чрез кредитиране на нови платформи. Вместо да търгуват с активите си или да ги държат в студени портфейли, потребителите могат да ги добавят към DEX ликвидни пулове и да печелят награди, които се явяват източник на пасивен доход. При добива на ликвидност притежателите на криптовалути дават активи на заем на децентрализирана борса в замяна на награди, което улеснява функционирането на борсите и осигурява пасивен доход на притежателите на активите. Този метод на пасивен доход се нарича добив на ликвидност. LP (доставчици на ликвидност) отпускат активи на DEX в замяна на предварително определени награди, които са пропорционални на дела на потребителя в ликвидния пул. Тоест колкото повече активи залага в борсата потребителят, толкова по-голяма ще е печалбата му – неговият пасивен доход. Вижте повоче тук: https://transact.cash/operators/defi/ 

 

Специфика на ликвидността на криптовалутата на AMM

Извличането на ликвидност от потребителите е неразделна част от системата за автоматизиран маркет мейкър (AMM). DEX като Uniswap осигуряват ликвидността чрез стимулирано кредитиране. Заплащането на участниците е дял от таксите за търговия. Ползата е за всички страни – за участниците, които осигуряват ликвидност, тъй като получават награди, за DEX, които придобиват ликвидност, и за потребителите, пред които се отваря възможността да търгуват в децентрализирана среда бързо, лесно и без никакво забавяне.

 

Възможни ли са загуби при предоставяне на ликвидност?

В света на крипто всяка операция крие определен риск и всяка дейност – покупка, продажба, залагане, съхранение, копаене, инвестиция, търговия и т.н. крие риск. Това произтича от нестабилността на активите. Всеки доставчик на крипто ликвидност трябва да е наясно с потенциалните предизвикателства, рискове и възможни загуби и да следи пазара.

 

Как може потребителят да загуби при предоставяне на ликвидност?

  • При промяна на стойността на активите, породена от нестабилността им – спад в цената.
  • При пропускане на печалби от HODLing за спекулативни цели, когато потребителите са добавили своите активи към пулове за ликвидност на крипто пазара и не ги използват за други цели.
  • При промяна на стойност на активите, предоставени на борсите DeFi. (Те разбира се могат бързо да доведат и до печалба.) Ако актив в рамките на избрания LP загуби или спечели твърде голяма стойност, след като бъде депозиран, потребителят е изложен на риск да не спечели или дори да загуби пари. Например Ethereum може да се удвои в стойността си в рамките на 5 дни, но таксите, предоставени по време на отглеждането му, няма да покрият дори половината от това, което човек би направил от HODLing.
  • Съществува и опасността наградите да бъдат много по-ниски от потенциалните печалби от HODLing.

 

Загубите обаче не се реализират, докато LPs не изтеглят своята ликвидна криптовалута. Ако активите им се върнат до първоначалната си цена, докато все още са в пула, те могат да реализират печалба. Загубите се реализират само ако потребителят реши да изтегли своята ликвидност. Опитът, знанията по темата могат да бъдат от ключова полза за потребителите, осигуряващи ликвидност, за да реализират печалба и пасивен доход и да минимизират до минимум опасността от загуби.

 

Днес пазарът на крипто до голяма степен се измести към отглеждане на добив – друг пасивен метод за инвестиране, който е наследник на добива на ликвидност и също се основава на разгръщане на активи. Неговият фокус обаче е върху максимизиране на APY, а не върху поддържане на функционирането на DeFi протоколите.

 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти