Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Пасивен доход с DeFi програми

Сред основните предимства на DeFi наред с достъпа до алтернативни финансови продукти и услуги са именно възможностите за пасивен доход, които предоставя

DeFi - платформи за пасивен доход

DeFi - платформи за пасивен доход

Сред основните предимства на DeFi наред с достъпа до алтернативни финансови продукти и услуги са именно възможностите за пасивен доход, които предоставя

https://transact.cash/operators/defi/

0
Разберете повече за DeFi приходи

Децентрализираните финанси са отлична възможност за пасивен доход, чиито потенциал лесно може да бъде максимизиран с цел постигане на по-високи печалби. Сред основните предимства на DeFi наред с достъпа до алтернативни финансови продукти и услуги са именно възможностите за пасивен доход, които предоставя. За собствениците на критовалути (и не само) DeFi са решение за генериране на пасивен доход, без да се налага да рискувате активите си.

Вижте препоръчаните от нас платформи: https://transact.cash/operators/defi/

Интересът на участниците в DeFi често е насочен към реализиране на печалба с минимални усилия или напълно пасивна. Залагането на активи носи доходност, осигурява печалба без търговия или други икономически дейности и е с висока степен на сигурност и нисък риск. Предлагаме ви кратко ръководство, което да ви разкрие тайните на популярните средства за генериране на пасивен доход в DeFi, които да приложите, за да печелите без усилия.

 

Стейкинг (залагане, заключване)

Процесът се състои в залагане (заключване) на тоукени, което носи печалба. Участниците инвестират в мрежата чрез замразяване на капитала си в крипто портфейла и чрез своя капитал осигуряват ликвидността на блокчейна, за което получават заплащане. Парите работят вместо потребителя и правят пари за него, доход, който е пасивен, не носи риск и не изисква усилия. Заключвайки активите си за продължителен период от време потребителите допринасят за сигурността и децентрализацията на мрежата, за което получават съответното пасивно възнаграждение. Процесът е автоматизиран, не изисква усилия и не черпи време. След депозиране на средствата механизма Proof of Stake се грижи за останалото, като за потребителя остава единствено периодично да се теглят получените приходи. Съществуват следните видове стейкинг:

  1. POS. Добивът на токени в алгоритъма на POS не изисква използването на компютърна мощност, а участниците не се именуват майнери, а валидатори. Размерът на дохода се определя от притежаваните крипто активи и от продължителността на съхранението им от съответния валидатор.
  2. Стейкинг със заемни средства, при който валидаторите наемат тоукени от потребители, притежаващи криптовалута, и им заплащат наем.
  3. Делегиран стейкинг и други.

 

Вижте повече: https://transact.cash/kak-da-pechelim-s-staking-masternodes/

 

Доставяне на ликвидност

DeFi се основава главно на осигуряването на ликвидност. Това става възможно чрез попълване на пулове за ликвидност от криптовалутата на потребителите, за което те получават печалба. Печели се процент от всички суапове, пропорционално на съответния потребителски дял в пула. С нарастващия брой на сделките, извършени чрез пула, нараства и пасивната печалба на съответния потребител.

Препоръчва се да се избират силно ликвидни пулове, съдържащи по-малко променливи активи, с цел минимизиране на риска от загуба, който съществува при този метод за пасивен доход.

За осигуряване на по-висока печалба потребителят може да анализира данни в реално време, които му помагат да проектира потенциална възвръщаемост от различни пулове и да извърши своя информиран избор, който би му осигурил най-високия пасивен доход.

Вижте повече: https://transact.cash/article/liquid-swap-v3/

 

Заемане на средства

При този метод кредитните платформи плащат на потребителите доходност за заключване на активите им. Криптовалутите се използват от кредитополучателите, като за целта заплащат и лихва

Част от лихвата се връща към далите заем и по този начин се осигурява лесен и пасивен доход без усилия. Процесът се управлява по начин, изключващ риска заелият заем да не погаси дълга си.

Вижте повече: https://transact.cash/lending-for-profit/

 

 

Споделете Вашето мнение за DeFi - платформи за пасивен доход

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти