Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Предимствата на P2P финансирането за малък бизнес

Предимствата на P2P финансирането за малък бизнес

Предимствата на P2P финансирането за малък бизнес
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2018-11-13 19:14:44 от Мирослав Трифонов

полезноp2p заемиp2p финансиране

P2P финансиране

P2P (пиър ту пиър) финансирането е популярна алтернатива на вземането на кредит от банка. Повечето P2P заеми са персонални кредити, които кредитополучателите могат да използват за различни цели - от покриване на дългове през лични нужди и ремонт до финансиране на малкия бизнес.

 

Какво представлява P2P финансирането?

P2P финансирането работи по различен начин от получаването на кредит от банка или друга финансова институция. Когато получавате кредит от банка, банката ще ви отпусне пари от своите активи, които са депозитите на останалите нейни клиенти, за да ви финансира. С P2P финансирането кредитополучателите взаимодействат директно с инвеститорите през съответната P2P платформа. Инвеститорите могат да изберат кого точно да финансират. P2P финансирането най-често е за лични кредити или за кредити за малкия бизнес. P2P финансирането е наричано още кредитиране от човек на човек и компаниите, които предлагат P2P финансиране често се наричат още P2P заемодатели или P2P кредитори.

Някои платформи за P2P финансиране имат ограничени върху това какви хора могат да инвестират. Някои платформи са отворени за всеки стига да отговаря на минималните изисквания.  Други платформи са отворени само за акредитирани инвеститори и квалифицирани купувачи. Частните лица се приемат за акредитирани инвеститори ако имат личен доход от поне 200 хиляди щатски долара (300 хиляди за семейна двойка) за последните две години или общ доход от бизнес надвишаващ 1 милион щатски долара. Квалифицираните купувачи трябва да отговарят на още по-високи изисквания от акредитираните инвеститори и да имат поне 5 милиона щатски долара в инвестиции. Някои платформи са отворени само за институционални инвеститори като хедж фондове, търговски банки, пенсионни и дарителски фондове и застрахователни компании.

Платформите за P2P финансиране печелят от таксите, които взимат на кредитополучателите, а някои вземат и малък процент от лихвите по кредита. Най-често платформите начисляват комисионна за кредита от 1% до 6% от размер на кредита и от такси за закъсняла погасителна вноска. От инвеститорска гледна точка платформата понякога взема малък процент от лихвата по кредита. Някои платформи например взимат само 1% от лихвата, а други изобщо не пипат лихвата на инвеститорите. Ако кредитополучател направи 200 щатски долара погасителна вноска, платформата например ще взема 2 долара и ще преведе останалите на инвеститора.

Предимства

 • Бързо и изцяло онлайн
 • Ниски лихвени проценти
 • Фиксирани месечни погасителни вноски
 • Проверява се надеждността на кандидата без това да повлияе на кредитния му рейтинг
 • Изискваният за кредита могат да не са толкова строги колкото при банка
 • Повечето кредити са необезпечени
 • Гъвкаво използване на средствата
 • Автоматично погасяване
 • Няма такси при предварително погасяване

 

Недостатъци:

 • Високи лихви до 36% при лоша кредитна оценка
 • Възможност за отказ от финансиране при много лоша кредитна оценка
 • Обикновено няма възможност за заемане на повече от 35 - 40 хиляди щатски долара
 • Някои платформи имат високи такси, включително първоначална такса от 6% размера на кредита.
 • Пропускане за внасяне на погасителна вноска може да се отрази негативно на кредитния рейтинг

 

 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти